ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยลวงไซ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010053
PERCODE 6 หลัก520047
กระทรวง 10 หลัก1042520047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยลวงไซ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayluongsaischool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านห้วยลวงไซ
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870288
อีเมล์แอดเดรสhuayluongsai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huayluongsai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4963558
Longitude
101.6564002

14.8 KM.

นาง อภิญญา ศรีนิล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง ณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย ชัยยศ กัณหา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาง พรรณิภา พรศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว พรสุดา ทองนุ่ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาย วิชัย สิงห์ศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง จิราพร โทรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3134
นาง เกสรา ยาบุษดี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25645 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน