ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010056
PERCODE 6 หลัก520065
กระทรวง 10 หลัก1042520065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้าน
ชื่อ (อังกฤษ)bansan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านส้าน
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870244
อีเมล์แอดเดรสbansan@loei1.go.th
เว็บไซต์https://bansan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5436594
Longitude
101.6305557

16.6 KM.

นาง สุธาสินี คำโอ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน