ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านกอไร่ใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010069
PERCODE 6 หลัก520046
กระทรวง 10 หลัก1042520046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกอไร่ใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)bankoraiyai
หมู่ที่1
ถนนเลย-ด่านซ้าย
หมู่บ้านกอไร่ใหญ่
ตำบลเสี้ยว
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042862037
อีเมล์แอดเดรสkoraiyai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://koraiyai.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/bjwRrF5uVNbt5sW56

พิกัด


Latitude
17.481221
Longitude
101.659234

14.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 256011 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2564 ทดแทน Digital Life Box16 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน