ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010071
PERCODE 6 หลัก520386
กระทรวง 10 หลัก1042520386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสวยภักดี
ชื่อ (อังกฤษ)bannamsuoypakdeesehool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านน้ำสวยภักดี
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0878150835
อีเมล์แอดเดรสnamsuoypakdee@loei1.go.th
เว็บไซต์https://namsuoypakdee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5212215
Longitude
101.9311291

36.7 KM.

นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน