ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านแก้วเมธี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010075
PERCODE 6 หลัก520381
กระทรวง 10 หลัก1042520381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้วเมธี
ชื่อ (อังกฤษ)bankaewmathee
หมู่ที่5
ถนนนาด้วง-นาวัง
หมู่บ้านแก้วเมธี
ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042887568
อีเมล์แอดเดรสkaewmathee@loei1.go.th
เว็บไซต์https://kaewmathee.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/N9txdRWRr4e39fKz7

พิกัด


Latitude
17.4730392
Longitude
101.9964158

36.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน