ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านท่าบม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010083
PERCODE 6 หลัก520213
กระทรวง 10 หลัก1042520213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าบม
ชื่อ (อังกฤษ)banthabom
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้านบ้านท่าบม
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0879513211
อีเมล์แอดเดรสthabom@loei1.go.th
เว็บไซต์https://thabom.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/V4JSvSuZf6N5dbis8

พิกัด


Latitude
17.7804691
Longitude
101.7755883

31.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน