ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
รหัส
SMIS 8 หลัก42010088
PERCODE 6 หลัก520231
กระทรวง 10 หลัก1042520231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)bansansumranl
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแสนสำราญ
ตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042877218
อีเมล์แอดเดรสsansumranl@loei1.go.th
เว็บไซต์https://sansumranl.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.7606858
Longitude
101.698374

26.2 KM.

นาย ฉัตรชัย รักคง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 256011 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน