ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010092
PERCODE 6 หลัก520195
กระทรวง 10 หลัก1042520195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ชื่อ (อังกฤษ)banchiangkhan-wichitwittaya
หมู่ที่2
ถนนชายโขง
หมู่บ้านบ้านเชียงคาน
ตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042821055
อีเมล์แอดเดรสwichitwittaya@loei1.go.th
เว็บไซต์https://wichitwittaya.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/nbJDdWa1HiBC2Pu39

พิกัด


Latitude
17.89668
Longitude
101.6613352

43.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน