ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ชุมชนบ้านนาบอน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก42010101
PERCODE 6 หลัก520204
กระทรวง 10 หลัก1042520204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbannabon
หมู่ที่9
ถนนเลย-เชียงคาน
หมู่บ้านบ้านนาบอน
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042855299
อีเมล์แอดเดรสcc-bannabon@loei1.go.th
เว็บไซต์https://cc-bannabon.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/fFFL4gqkYgRzKbYN8

พิกัด


Latitude
17.844168
Longitude
101.6601758

36.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน