ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
รหัส
SMIS 8 หลัก42010105
PERCODE 6 หลัก520207
กระทรวง 10 หลัก1042520207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งมี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankaengmi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งมี้
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkaengmee@loei1.go.th
เว็บไซต์https://kaengmee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.783343
Longitude
101.659555

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน