ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010117
PERCODE 6 หลัก520227
กระทรวง 10 หลัก1042520227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ชื่อ (อังกฤษ)bhiromphakdeebanhuayseedaschool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยสีดา
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสhuayseeda@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huayseeda.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.734667
Longitude
101.621941

28.6 KM.

นาย ศักดิ์ชาย ไร่ขาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว ปัญจพรรณ ทิยาปู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง กฤษณา ไชยบุรมณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สุมนมาลย์ จันทร์รักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย สุริยา แสงขาว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ทนงศิลป์ เลไธสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3117
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25645 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน