ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านหาดทรายขาวผามุม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010118
PERCODE 6 หลัก520232
กระทรวง 10 หลัก1042520232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดทรายขาวผามุม
ชื่อ (อังกฤษ)banhadsaykaow
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้านบ้านหาดทรายขาว
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042070825
อีเมล์แอดเดรสhadsaykaow@loei1.go.th
เว็บไซต์https://hadsaykaow.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/9ouoNM4Cz7JuxHPHA

พิกัด


Latitude
17.753264
Longitude
101.669342

33.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2564 ทดแทน Digital Life Box16 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน