ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านแก่งปลาปก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010121
PERCODE 6 หลัก520320
กระทรวง 10 หลัก1042520320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งปลาปก
ชื่อ (อังกฤษ)bankheangplapok
หมู่ที่4
ถนนชมน้อย-ห้วยผักกูด
หมู่บ้านบ้านแก่งปลาปก
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870119
อีเมล์แอดเดรสkheangplapok@loei1.go.th
เว็บไซต์https://kheangplapok.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/nQtDThPMMmk7dNrX8

พิกัด


Latitude
17.8461004
Longitude
101.8856575

61.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน