ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านชมน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010123
PERCODE 6 หลัก520326
กระทรวง 10 หลัก1042520326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชมน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)banchomnioe
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้านบ้านชมน้อย
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสchomnioe@loei1.go.th
เว็บไซต์https://chomnioe.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/GU1doXLLKBBtrLDZ8

พิกัด


Latitude
17.73528
Longitude
101.905376

46.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน