ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ชุมชนบ้านเชียงกลม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010125
PERCODE 6 หลัก520315
กระทรวง 10 หลัก1042520315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเชียงกลม
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanchiangklom
หมู่ที่2
ถนนธาตุ-ปากชม
หมู่บ้านบ้านกลาง
ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042075139
อีเมล์แอดเดรสcc-banchiangklom@loei1.go.th
เว็บไซต์https://cc-banchiangklom.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/wQGhY9FXuXQvuCPUA

พิกัด


Latitude
17.7984166
Longitude
101.945823

57 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน