ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010131
PERCODE 6 หลัก520309
กระทรวง 10 หลัก1042520309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ชื่อ (อังกฤษ)chakkapongbanhuaitien
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยเทียน
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0872344763
อีเมล์แอดเดรสchakkapong@loei1.go.th
เว็บไซต์https://chakkapong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.0303262
Longitude
101.8715294

78 KM.

นางสาว พรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย ฐนาทิพย์ ลานขามป้อม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พิทยา สุโขยชัย
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว สุภารักษ์ ยศไธสง
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว จันทร์จิรา มิ่งมั่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย สมหวัง วงค์บุญตา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน