ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ชุมชนบ้านปากชม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010132
PERCODE 6 หลัก520305
กระทรวง 10 หลัก1042520305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านปากชม
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanpakchom
หมู่ที่1
ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่
หมู่บ้านบ้านปากชม
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042881116
อีเมล์แอดเดรสcc-banpakchum@loei1.go.th
เว็บไซต์https://cc-banpakchum.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/4gFFwpK95JAKDhrYA

พิกัด


Latitude
18.0217208
Longitude
101.8853261

83 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน