ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านนาค้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก42010133
PERCODE 6 หลัก520306
กระทรวง 10 หลัก1042520306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bannakho
หมู่ที่2
ถนนปากชม-บ้านธาตุ
หมู่บ้านบ้านนาค้อ
ตำบลปากชม
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0903353773
อีเมล์แอดเดรสnakho@loei1.go.th
เว็บไซต์https://nakho.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/u6mxox7AVQxvk6fUA

พิกัด


Latitude
17.9668503
Longitude
101.8836866

77.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) อาคาร USO NET11 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน