ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านวังผา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010137
PERCODE 6 หลัก520324
กระทรวง 10 หลัก1042520324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังผา
ชื่อ (อังกฤษ)banwangpha
หมู่ที่3
ถนนกลาง -โพนสว่าง
หมู่บ้านบ้านวังผา
ตำบลห้วยบ่อซืน
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870340
อีเมล์แอดเดรสwangpha@loei1.go.th
เว็บไซต์https://wangpha.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/mruDxcJBYu8FrrQB9

พิกัด


Latitude
17.7773262
Longitude
101.9790374

60.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน