ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านเลิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010138
PERCODE 6 หลัก520325
กระทรวง 10 หลัก1042520325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลิง
ชื่อ (อังกฤษ)banleong
หมู่ที่2
ถนนบ้านกลาง-น้ำโสม
หมู่บ้านบ้านเลิง
ตำบลห้วยบ่อซืน
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870227
อีเมล์แอดเดรสleong@loei1.go.th
เว็บไซต์https://leong.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/PPyyThBmfhYVfmqNA

พิกัด


Latitude
17.7427757
Longitude
101.9746914

68.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน