ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านปากเนียม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010140
PERCODE 6 หลัก520329
กระทรวง 10 หลัก1042520329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากเนียม
ชื่อ (อังกฤษ)banpakniam
หมู่ที่5
ถนนถนนปากชม- ศรีเชีย
หมู่บ้านบ้านปากเนียม
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0818715975
อีเมล์แอดเดรสpakniam@loei1.go.th
เว็บไซต์https://pakniam.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/cek3X5qobJTTUJkv7

พิกัด


Latitude
18.0338139
Longitude
101.9131332

89.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน