ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านปากเนียม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010140
PERCODE 6 หลัก520329
กระทรวง 10 หลัก1042520329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากเนียม
ชื่อ (อังกฤษ)banpakniam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากเนียม
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0818715975
อีเมล์แอดเดรสpakniam@loei1.go.th
เว็บไซต์https://pakniam.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.0338139
Longitude
101.9131332

89.7 KM.

นางสาว นิตยา นันทะผา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว วรรณิศา แสนสุภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว กนกกาญจน์ พรมมิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน