ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยหินขาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010143
PERCODE 6 หลัก520332
กระทรวง 10 หลัก1042520332
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหินขาว
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaihinkhaoschool
หมู่ที่2
ถนนสงาว -เชียงกลม
หมู่บ้านบ้านห้วยหินขาว
ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสhuaihinkhao@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huaihinkhao.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/NqPPi3aMw9HnxZAa7

พิกัด


Latitude
17.947204
Longitude
101.968511

76.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) อาคาร USO NET11 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน