ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010147
PERCODE 6 หลัก520313
กระทรวง 10 หลัก1042520313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคกเว้า
ชื่อ (อังกฤษ)bankokwao
หมู่ที่2
ถนนปากชม-ศรีเชียงใหมเ
หมู่บ้านบ้านคกเว้า
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0817684807
อีเมล์แอดเดรสkokwao@loei1.go.th
เว็บไซต์https://kokwao.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/tFYjfygxmgfKD3dS8

พิกัด


Latitude
18.176843
Longitude
102.039787

108 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) อาคาร USO NET11 รร.
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 256011 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน