ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านร่องไผ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010261
PERCODE 6 หลัก520237
กระทรวง 10 หลัก1042520237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)banrongphai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องไผ่
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสrongphai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://rongphai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.738223
Longitude
101.500969

28.6 KM.

นาย นาวิน จำปาวัฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง เพ็ญแข วินากร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง สุจิตรา เปาวนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว อรทัย เกษทองมา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน