ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยไค้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010263
PERCODE 6 หลัก520245
กระทรวง 10 หลัก1042520245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไค้
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaikhaischooli
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้านบ้านห้วยไค้
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbanhuaikhai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://banhuaikhai.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/SCA8BNYWRTiypwkQA

พิกัด


Latitude
17.530785
Longitude
101.465752

36.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) 2561 Access Point17 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน