ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านวังขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010265
PERCODE 6 หลัก520243
กระทรวง 10 หลัก1042520243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขาม
ชื่อ (อังกฤษ)banwangkham
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขาม
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสwangkham@loei1.go.th
เว็บไซต์https://wangkham.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5495209
Longitude
101.4248657

50 KM.

นาย อนุชาติ อาคะนัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย สุทธิพงษ์ พรเบี้ยว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน