ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010267
PERCODE 6 หลัก520246
กระทรวง 10 หลัก1042520246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำกระโทม
ชื่อ (อังกฤษ)bannumkathom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำกระโทม
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870173
อีเมล์แอดเดรสnumkathom@loei1.go.th
เว็บไซต์https://numkathom.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.514415
Longitude
101.422927

56 KM.

นาย ปุญญพัฒน์ วงษ์ป้อง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว ธัญชนก อ้อมแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง วิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาย บุญมา กาวล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2565 Stand Alone2 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน