ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010274
PERCODE 6 หลัก520255
กระทรวง 10 หลัก1042520255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaydue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยเดื่อ
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870267
อีเมล์แอดเดรสhuaydue@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huaydue.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.566138
Longitude
101.293259

71.3 KM.

นางสาว ธยานี จันดาศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว สุทธิดา วังคีรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สโรชา อาจสมบาล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นางสาว เสาวภา บุราณ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชญานิสา แพคีรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย นริศร์ บุญทัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2565 Stand Alone2 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน