ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านเมี่ยง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010278
PERCODE 6 หลัก520239
กระทรวง 10 หลัก1042520239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมี่ยง
ชื่อ (อังกฤษ)banmiang
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้านบ้านเมี่ยง
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042889129
อีเมล์แอดเดรสbanmiang@loei1.go.th
เว็บไซต์https://banmiang.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/NhnEysD7e4s3hLKs9

พิกัด


Latitude
17.6441545
Longitude
101.4317339

40.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2564 ทดแทน Digital Life Box16 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน