ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ชุมชนบ้านปากห้วย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก42010279
PERCODE 6 หลัก520256
กระทรวง 10 หลัก1042520256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านปากห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanpakhuai
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้านบ้านปากห้วย
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042073528
อีเมล์แอดเดรสcc-banpakhuai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://cc-banpakhuai.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/ZjkQqJV6ziYo8sMf9

พิกัด


Latitude
17.7046774
Longitude
101.4145026

47.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน