ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านท่าเปิบ #เลิกสถานศึกษา 3 ต.ค.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010001
PERCODE 6 หลัก520063
กระทรวง 10 หลัก1042520063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเปิบ
ชื่อ (อังกฤษ)banthaperb
หมู่ที่4
ถนนเลย-ท่าลี่
หมู่บ้านท่าเปิบ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5796422
Longitude
101.6376438

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน