สพป.ลย.๑.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน9กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม----414141811011114121396------------------------4376-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก6กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม819161233714191619131386------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้3กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--4191132614131817191376------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100085200571042520057 บ้านกกดู่8กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--1811313122411612711912512711386251141211603----------------2291121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
7กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม----5151--------------------------------------515-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100105200511042520051 บ้านกกทอง3กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--1111512621916113111117117183614116191393----------------1481113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
1กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--1111221121----5121104------------------------1262-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย5กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--611172--4151215151215------------------------2874-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100135200431042520043 เมืองเลย0กุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--------2878332936283788362834782,06849------------------------2,0684942-ปกติประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100155200091042520009 อนุบาลเลย0กุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน105315241524409112466207624462346204619051,32535------------------------1,7344638-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา9ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--121121242161131141211141141926131151111393----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย2ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11514110312110161131111111636------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย6นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--191201392201161191121131171976131131131393----------------1751116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100225200621042520062 บ้านโป่ง4นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม911912415231511911212211911711046------------------------156917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขม1นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--111131242201811211511211618361717181323----------------1391113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100245200591042520059 บ้านวังยาว2นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--1319122281811211314151506------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ1นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--------1711811112411612211086161191151503----------------158918-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ9นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--1911813722412812612612512811576------------------------194824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง10นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย512161133719111112112171586------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100305200361042520036 บ้านหนองผำ3นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย91201201493101181131141151201906------------------------139915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง2นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน----11112312511713112712511486151211131493----------------1981020-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน8นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน----41414121--512141175------------------------2164-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย5นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--13115128215112116181191121826121131101353----------------1451113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก1นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6171812135110161814131366------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
10นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--113142313141317111216------------------------2583-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม6นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--1315118291618110191121546------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ8นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย61614116391101817115181576------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
4นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย----------11----114163------------------------632-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย3นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--211132121616110114141526------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม5นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--11171182215141718131296------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา2น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--20130150227124119129128122114968114191313----------------2301121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบ10น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--29112141221112111112122110188616116191413----------------1701115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100495200401042520040 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25667น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว5น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย711511013239171181516171526------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ12น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--1711913621712411711712311011086------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
1น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--------------11312163------------------------632-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ2น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--81811628171151917191556------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด5น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9161712231016171913171426------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
4น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง------------------2121------------------------212-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู10เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--2112614721912412212312512611396341221341903----------------2761125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25668เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100605200161042520016 บ้านนาโคก2ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--3212215422713212913513312511816------------------------235829-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
7ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--111122413151513121226------------------------2483-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
8ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย----------3151312151185------------------------1854-เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
3เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง----1111--41--214111114------------------------1252-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว2เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--215172312161315131226------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว5เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--41711127181711119161486------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์4เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--317110210181514171121466------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่1เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--9141132515141415151286------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์2ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--1111112221711611711011412176610161141303----------------1281112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
3ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง----------------412162------------------------623-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด1ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2512314822813313214322913912047241251241733----------------3251227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง3นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3813012719531713013912713612511746------------------------269930-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี5นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--111912021311511611512711911056------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ5นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง1912912116932212812412712113811606------------------------229925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก6นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--12116128212191141181211181926181101131413----------------1611115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น3นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง81918125313112181619191576151151101403----------------1221210-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด17นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2011513522412212112112411611286151161251563----------------2191120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร11เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--191131322121151811011218165661111111283----------------1251111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด4เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--818116281614114111171506------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ6เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--516111231618111171131486------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบม8เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--81511321181315191101366------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบน3เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--71411127161813113151426------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--1318121211191111131181131756101151211463----------------1421113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง3จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--517112210191318171151526------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
4จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
3เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--412162211111412121126------------------------1882-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"1เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน301602643154682468390413541023135361221------------------------7662728-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"2เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--23128151240250248253246257229412------------------------3451425-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย7ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--201151352141111161201191151956817181233----------------1531114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)1ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--81711528181817111181506------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา14ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--3012815822412412813313711911656------------------------223828-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์4ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--71811521311011319111161626------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด13ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--12110122211161712018181606------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอด6ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--12161182815161818181436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน9นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--111101212111181171141121181906151181251583----------------1691115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101035202051042520205 บ้านโพน10นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--121511721117111112114191646------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101045202061042520206 บ้านใหม่11นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--91141232131811611417115173617113181383----------------1341112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
6นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าว7นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--2212514723013012512912914021837------------------------230926-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น8บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--9171162511118114112181586------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้3บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--13181212111101611215122166610181111293----------------1161111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุง10บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--917116214151819191151606------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101105201981042520198 บ้านบุฮม7บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--9113122291141171201111171886------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101115201991042520199 บ้านคกเลา2บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--5141927141915161101416------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101125202231042520223 เพียงหลวง 181ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--1911413321711711312212111611066------------------------139817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร2ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--12181202101151141221201151966111221191523----------------1681115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101145202281042010114 บ้านคกงิ้ว5ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--212142414191515141316------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลาง3ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--619115211151211316141416------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี4ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--5181132515141419191366------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา4หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว517121143618131919161416------------------------5596-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม1หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--113142712121516141266------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก4ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--17115132271171151121161181856------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1012013028151121171161271856161121111393----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย2ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1016116271101817111151486------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ1ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1712113821511712211711412711126181211181573----------------2071119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม2เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--582612119455257271385353281340215------------------------5211927-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101265203161042520316 บ้านปางคอม6เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1612213821712011611412112111096------------------------147818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง3เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--7114121251817111115171536------------------------7489-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101285203181042520318 บ้านคอนสา4เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1911813721811611112712513611336------------------------170821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา5เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1515120213151111161101171726------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด8เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--316192912161614171346------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน4ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--9151142714191918171446------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม1ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--552512106470258251267266273238512------------------------4911631-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ2ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2212815022413013014012913411876271221271763----------------3131128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย7ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--514192311121316151206------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่6ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--9151142615181717151386------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน4ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--3413516922213412114012512611686121151131403----------------2771125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101375203241042520324 บ้านวังผา3ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--161161322111121101181121191826------------------------114814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิง2ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--111811922110191151151131646------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101395203281042520328 บ้านสงาว4ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2012614622911811512412612011326221151141513----------------2291121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม5ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--5161112514131719161346------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัด3ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--816114251716191111101486------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย1ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1912314222012013612413211911516231231241703----------------2631124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว2ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1411412822111411812311211611046------------------------132817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
1หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--10171172619113111111171576------------------------7489-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
5หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--614110241101611117171456------------------------5587-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
6หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1113114210141618110161446------------------------5887-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
2หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2141621111--114131105------------------------1672-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม3หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1412614022911912312211111411186181131321633----------------2211120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่1โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--121411621711214112113119177612161151333----------------1261111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่3โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1215121193216131817131296------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง2โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่51518118381101519161111496------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้4โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--312152516141417121286------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102645202421042520242 บ้านยาง5ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1512011114631411112312112912711256111141231483----------------2191218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102655202431042520243 บ้านวังขาม6ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--21416241--21414121165------------------------2273-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
8ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่----111111--21--211164------------------------751-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่2ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--7112119242369361381384385342218------------------------4412022-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย5น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--513182815151813151346------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม1น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1813113118032612312613313212611666201191261653----------------3111226-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102725202621042520262 บ้านปากยาง6น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--121101222171121131141221111896------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25664น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
3น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--112132212131516131216------------------------2483-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
1น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--313162813191411131286------------------------3484-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบง
#Stand Alone
2น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--11141152813131618191376------------------------5287-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง9หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง511011412932211912311611212411166------------------------145916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย6หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--2112414523112013012612512211546251251261763----------------2751125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น10หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--3181112516191613131326------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ1หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง21413193115111214131166------------------------2593-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ5อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง6181612038113110114191111656------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง4อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง414131113413171618141326------------------------4395-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี6อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง----21217141518171713867191171333----------------73107-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT