สพป.ลย.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก4ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--17115132271171151121171181866------------------------11881511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1011812828151121171161261846161121111393----------------151111414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย2ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--101611628181918111151496------------------------65885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ1ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1712113821411612211711012711066181211181573----------------201111814ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม2เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--582602118458257272385356281340915------------------------527192826ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101265203161042520316 บ้านปางคอม6เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1612213821712011611412212111106------------------------14881913ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง3เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--7114121251817111115171536------------------------74898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101285203181042520318 บ้านคอนสา4เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1911813721711611112712613611336------------------------17082115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา5เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1515120213151111161101171726------------------------928129ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด8เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--315182912161614171346------------------------42855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน4ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--3413316722313412114012212211626121141131393----------------268112416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101375203241042520324 บ้านวังผา3ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--171171342111121101181131191836------------------------1178159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิง2ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--101811822110191151151131646------------------------828108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT