สพป.ลย.๑. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420100085200571042520057 บ้านกกดู่8กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--1811313122411612711812512711376251141201593----------------227112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100105200511042520051 บ้านกกทอง3กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--1111612721916113111118117184614116191393----------------150111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา9ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--131131262141131151221141151936131141111383----------------157111418ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย6นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--191201392201171191121131171986131131131393----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขม1นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--111131242201811211511111618261717181323----------------138111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ1นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--------1711811112411612211086161191151503----------------15891818ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง2นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน----11112412611613212712511506151231131513----------------202102014ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย5นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--1311512821511311618119112183612113191343----------------145111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา2น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--19130149227123119128128122114767114191303----------------226112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบ10น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--30112142219112111112122110186616116191413----------------169111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู10เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--2112514621912412212312512511386301221271793----------------263112418ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์2ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--1111112221611611711011312174610161141303----------------126111116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด1ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2412314722813313314222913912047231261241733----------------324122718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก6นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--12116128212191141181221181936181101131413----------------162111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น3นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง819181253141121101619191606151151101403----------------125121010ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด17นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2011513522512311912212311711296141151221513----------------215112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร11เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--191131322121161811011318167651111111273----------------126111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--1318121211191111131181131756101151211463----------------142111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย7ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--191161352141101151211181151936817181233----------------151111416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน9นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--111101212101171171141131191906151171261583----------------169111519ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101045202061042520206 บ้านใหม่11นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--101151252141811611418115175617113181383----------------138111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้3บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--13181212111101611115122165610181111293----------------115111013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร2ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--11181192101151141221191151956111221191523----------------166111516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1011812828151121171161261846161121111393----------------151111414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ1ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1712113821411612211711012711066181211181573----------------201111814ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ2ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2312815122313013014113013411886271221271763----------------315112914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน4ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--3413316722313412114012212211626121141131393----------------268112416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101395203281042520328 บ้านสงาว4ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2112414522911711512112612011286221151141513----------------224112013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย1ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1912314222012013612513211911526231231251713----------------265112417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม3หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1412614022911812312211011411166181131321633----------------219112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่1โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--121311521711214112113119177612161151333----------------125111114ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102645202421042520242 บ้านยาง5ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1512011114631411112312012912711246111141241493----------------219121821ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม1น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1813013117932612312613313212611666201191261653----------------310122618ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย6หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--2112514623112113012612512211556251241251743----------------275112518ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี6อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง----21217141518171713867191171333----------------731079ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT