สพป.ลย.๑. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน9กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม----414141811011114121396------------------------43768ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก6กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม819161233714191619131386------------------------61976ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้3กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--4181122613131817181356------------------------47866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100085200571042520057 บ้านกกดู่8กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--1811313122411612711812512711376251141201593----------------227112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100105200511042520051 บ้านกกทอง3กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--1111612721916113111118117184614116191393----------------150111417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
1กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--1111221121----5121104------------------------12623เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย5กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--611172--4151215151215------------------------28743ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100135200431042520043 เมืองเลย0กุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--------2888333936083788361834782,06749------------------------2,067494293ปกติประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100155200091042520009 อนุบาลเลย0กุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน106315141514408112476206624362346204619151,32535------------------------1,733463880ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา9ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--131131262141131151221141151936131141111383----------------157111418ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย2ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11514110312110161131101111626------------------------72988ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย6นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--191201392201171191121131171986131131131393----------------176111616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100225200621042520062 บ้านโป่ง4นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม911912415231511911212211911611036------------------------15591713ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขม1นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--111131242201811211511111618261717181323----------------138111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100245200591042520059 บ้านวังยาว2นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม--1419123281811211314151506------------------------738911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ1นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--------1711811112411612211086161191151503----------------15891818ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ9นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--1911813722412912712612512911606------------------------19782510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง10นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย512171143819110112112171586------------------------72986ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100305200361042520036 บ้านหนองผำ3นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย101201201503101181131151151201916------------------------14191612ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง2นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน----11112412611613212712511506151231131513----------------202102014ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน8นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน----31314121--512141175------------------------20637ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย5นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--1311512821511311618119112183612113191343----------------145111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก1นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6171812135110151814131356------------------------56966ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
10นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--113142313141317111216------------------------2583-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม6นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--121711929161819191111526------------------------718910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ8นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย61614116391101817115181576------------------------73987ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
4นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย----------11----114163------------------------6321เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย3นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--211132121716110113141526------------------------55877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม5นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน--11171182215141718131296------------------------47866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา2น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--19130149227123119128128122114767114191303----------------226112117ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบ10น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--30112142219112111112122110186616116191413----------------169111517ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว5น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย711511013239171181516171526------------------------84998ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ12น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--1612113721812411711612311011086------------------------14581811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
1น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--------------11211143------------------------4311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ2น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--71811528151161917191546------------------------69898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด5น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10181712531016171913171426------------------------67978ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
4น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง------------------2121------------------------2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู10เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--2112514621912412212312512511386301221271793----------------263112418ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100605200161042520016 บ้านนาโคก2ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--3112315422813313013513112511826------------------------23683014ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
7ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--111122313151512121206------------------------22834เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
8ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย----------3151312141175------------------------17535เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
3เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง----1111--41--214111114------------------------12522เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว2เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--215172412161315141246------------------------31843ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว5เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--41811227171711118161466------------------------58878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์4เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--317110210181514171121466------------------------56875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่1เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--8141122615141315151286------------------------40856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์2ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--1111112221611611711011312174610161141303----------------126111116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
3ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง----------------412162------------------------6231เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด1ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2412314722813313314222913912047231261241733----------------324122718ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง3นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4012912719631712914112713612511756------------------------27193013ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี5นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--111912021311511511612811811056------------------------12581612ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ5นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง1913012117032212812412712013811596------------------------22992512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก6นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--12116128212191141181221181936181101131413----------------162111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น3นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง819181253141121101619191606151151101403----------------125121010ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด17นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--2011513522512311912212311711296141151221513----------------215112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร11เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--191131322121161811011318167651111111273----------------126111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด4เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--818116281614114111171506------------------------66887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ6เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--517112241617111191131506------------------------628810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบม8เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--71611321181315191101366------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบน3เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--81411227161813113151426------------------------54878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--1318121211191111131181131756101151211463----------------142111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง3จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--517112210191318171161536------------------------65889ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
3เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--412162211111412121126------------------------18825เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"1เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน321592633154684468390413541013135361321------------------------767272845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"2เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--23129152241250248252247257229512------------------------347142519ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย7ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--191161352141101151211181151936817181233----------------151111416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)1ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--81711527191817111181506------------------------65888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา14ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--2912915822412412813413611911656------------------------22382812ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์4ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--71811521311011319111161626------------------------778107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด13ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--12110122211161712018181606------------------------828109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอด6ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี--12161182815161818181436------------------------61888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน9นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--111101212101171171141131191906151171261583----------------169111519ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101035202051042520205 บ้านโพน10นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--121511721017110112114191626------------------------7981011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101045202061042520206 บ้านใหม่11นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--101151252141811611418115175617113181383----------------138111316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าว7นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--2312514823013012512912914021837------------------------23192613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น8บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--9171162511118115112181596------------------------75898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้3บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--13181212111101611115122165610181111293----------------115111013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุง10บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--817115214151719181151586------------------------73898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101105201981042520198 บ้านบุฮม7บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--9113122291151161201111171886------------------------11081410ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101115201991042520199 บ้านคกเลา2บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--5141927141915161101416------------------------50868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101125202231042520223 เพียงหลวง 181ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--1911413321611611312212111611046------------------------13781711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร2ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--11181192101151141221191151956111221191523----------------166111516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101145202281042010114 บ้านคกงิ้ว5ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--212142414191515141316------------------------35845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลาง3ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--619115211151211316141416------------------------56876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี4ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน--4181122515141419191366------------------------48867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา4หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว517121143618131919161416------------------------55966ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม1หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว--113142712121515141256------------------------29846ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก4ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--17115132271171151121171181866------------------------11881511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1011812828151121171161261846161121111393----------------151111414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย2ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--101611628181918111151496------------------------65885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ1ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1712113821411612211711012711066181211181573----------------201111814ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม2เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--582602118458257272385356281340915------------------------527192826ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101265203161042520316 บ้านปางคอม6เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1612213821712011611412212111106------------------------14881913ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง3เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--7114121251817111115171536------------------------74898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101285203181042520318 บ้านคอนสา4เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1911813721711611112712613611336------------------------17082115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา5เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--1515120213151111161101171726------------------------928129ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด8เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--315182912161614171346------------------------42855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน4ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--9151142714191917171436------------------------57877ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม1ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--562502106470259251267266273238612------------------------492163122ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ2ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2312815122313013014113013411886271221271763----------------315112914ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย7ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--514192311121316151206------------------------29845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่6ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--9161152615181717151386------------------------53875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน4ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--3413316722313412114012212211626121141131393----------------268112416ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101375203241042520324 บ้านวังผา3ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--171171342111121101181131191836------------------------1178159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิง2ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม--101811822110191151151131646------------------------828108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101395203281042520328 บ้านสงาว4ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2112414522911711512112612011286221151141513----------------224112013ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม5ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--5161112514131619161336------------------------44863ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัด3ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--816114251716191111101486------------------------62887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย1ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1912314222012013612513211911526231231251713----------------265112417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว2ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1411412822211411912311211611066------------------------1348177ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
1หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--10171172619113111111171576------------------------74898เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
5หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--614110241101611117171456------------------------55877เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
6หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1114115211141518110161446------------------------59876เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
2หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--2141621111--114131105------------------------16724เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม3หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์--1412614022911812312211011411166181131321633----------------219112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่1โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--121311521711214112113119177612161151333----------------125111114ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่3โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1215121193216131817131296------------------------48954ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง2โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่51518118381101519161111496------------------------67979ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้4โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--212142516141417121286------------------------32845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102645202421042520242 บ้านยาง5ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1512011114631411112312012912711246111141241493----------------219121821ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102655202431042520243 บ้านวังขาม6ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--21416251--21414121175------------------------23732ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
8ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่----111111--21--211164------------------------7514Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่2ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--7112119242369360382383385342118------------------------440202222ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย5น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--513182815151813151346------------------------42856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม1น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1813013117932612312613313212611666201191261653----------------310122618ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102725202621042520262 บ้านปากยาง6น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่--121101222171121131141221111896------------------------1118149ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
3น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--112132212131515131206------------------------23836Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
1น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--313162813191411131286------------------------34844Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบง
#Stand Alone
2น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--111411528131316181101386------------------------53877Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง9หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง51811412732211912211611312411166------------------------14391613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย6หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--2112514623112113012612512211556251241251743----------------275112518ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น10หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง--2181102516191613131326------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ1หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง21412183115111214131166------------------------24936ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ5อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง61101612238113111114191111666------------------------889109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง4อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง414141123413171618141326------------------------44958ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี6อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง----21217141518171713867191171333----------------731079ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT