ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24481
อนุบาล 31561
รวม5914 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12131
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 44151
ประถมศึกษาปีที่ 51561
ประถมศึกษาปีที่ 673101
รวม201232 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

252146 98