ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14151
อนุบาล 22241
อนุบาล 357121
รวม111021 -43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14591
ประถมศึกษาปีที่ 22461
ประถมศึกษาปีที่ 374111
ประถมศึกษาปีที่ 455101
ประถมศึกษาปีที่ 565111
ประถมศึกษาปีที่ 64-41
รวม282351 96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

393372 59