ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2127191
อนุบาล 368141
รวม181533 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1117181
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 3310131
ประถมศึกษาปีที่ 4115161
ประถมศึกษาปีที่ 5129211
ประถมศึกษาปีที่ 697161
รวม514596 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6960129 78