ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21231
อนุบาล 31121
รวม235 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12131
ประถมศึกษาปีที่ 24-41
ประถมศึกษาปีที่ 32131
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 5-111
ประถมศึกษาปีที่ 61341
รวม111021 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

131326 -18 1