ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21121
อนุบาล 384121
รวม9514 -112
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12461
ประถมศึกษาปีที่ 228101
ประถมศึกษาปีที่ 374111
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 594131
ประถมศึกษาปีที่ 65271
รวม282856 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

373370 -138