ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-111
อนุบาล 36281
รวม639 -72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15381
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 393121
ประถมศึกษาปีที่ 468141
ประถมศึกษาปีที่ 51341
ประถมศึกษาปีที่ 66281
รวม312253 -56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

372562 -128