ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 188161
อนุบาล 256111
อนุบาล 34591
รวม171936 73
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12461
ประถมศึกษาปีที่ 2126181
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 43471
ประถมศึกษาปีที่ 52461
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวม232346 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

404282 79