ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11121
อนุบาล 23251
อนุบาล 35381
รวม9615 -63
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14261
ประถมศึกษาปีที่ 24481
ประถมศึกษาปีที่ 355101
ประถมศึกษาปีที่ 4-331
ประถมศึกษาปีที่ 53361
ประถมศึกษาปีที่ 63251
รวม191938 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

282553 -99