ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21211231
อนุบาล 376131
รวม191736 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11013231
ประถมศึกษาปีที่ 2118191
ประถมศึกษาปีที่ 31310231
ประถมศึกษาปีที่ 41212241
ประถมศึกษาปีที่ 51411251
ประถมศึกษาปีที่ 61814321
รวม7868146 216
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1813211
มัธยมศึกษาปีที่ 22411351
มัธยมศึกษาปีที่ 3195241
รวม512980 -53

รวมทั้งสิ้น

148114262 1511