ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-111
อนุบาล 31451
รวม156 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11341
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 42-21
ประถมศึกษาปีที่ 51-11
ประถมศึกษาปีที่ 62131
รวม12921 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

131427 -18