ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -4-
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13-31
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 34-41
ประถมศึกษาปีที่ 41121
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 6-331
รวม12921 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

12921 -16 -1