ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21-11
อนุบาล 3----
รวม1-1 -41
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12241
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 31121
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 51-11
ประถมศึกษาปีที่ 6-331
รวม6814 65
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7815 26 1