ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24371
อนุบาล 32131
รวม6410 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15161
ประถมศึกษาปีที่ 23471
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 63141
รวม282048 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

342458 68