ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21341
อนุบาล 3----
รวม134 11
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13-31
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 44261
ประถมศึกษาปีที่ 564101
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม231134 -176
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

241438 -167