ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25161
อนุบาล 31561
รวม6612 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13361
ประถมศึกษาปีที่ 25381
ประถมศึกษาปีที่ 31231
ประถมศึกษาปีที่ 447111
ประถมศึกษาปีที่ 53251
ประถมศึกษาปีที่ 679161
รวม232649 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

293261 -48